Coaching en begeleiding

Meer gevorderde roeiers, die zich willen verbeteren, bijvoorbeeld (en vooral) om wedstrijden te roeien kunnen bij TOR worden gecoacht en begeleid. Maak samen met hen een plan van aanpak, onderzoek hoe techniek of conditie verbeterd kunnen worden. Help anderen beter te worden.