Vertrouwenspersonen

HOME / VERENIGING / Vertrouwenspersonen

Sporten in een gezonde en veilige omgeving

Bij TOR moet iedere roeier en trainer in een gezonde en veilige omgeving kunnen sporten en trainen. Gedrag of taalgebruik dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Ongewenst gedrag heeft immers gevolgen voor de betrokkene(n), de sfeer, de sportieve prestaties , het imago van de vereniging en van de Koninklijke Roeibond.

Iemand, die ongewenst gedrag wil melden, kan op elk moment contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP)  van de vereniging , die vertrouwelijk omgaat met de informatie. De VCP begeleidt, adviseert, ondersteunt en verwijst eventueel naar professionele hulpverlening. Bij TOR hebben we twee VCP’s. Voel je vrij om contact met ze op te nemen.

Vertrouwenscontactpersonen van TOR

Hoe gaan we bij TOR met elkaar om?

Lees de code Ongewenste Omangsvormen en de gedragsregels voor sporters.
Bekijk voor meer informatie ook de site van het Centrum Veilige Sport Nederland.