Contributie

HOME / activiteiten / Contributie

Contributie per jaar

Een lidmaatschap bij TOR duurt een vol kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december.

  • Jeugdleden onder de 10 jaar: 100 euro
  • Jeugdleden van 10 tot 18 jaar: 200 euro
  • Leden van 18 jaar en ouder: 315 euro
  • Begunstigers: 35 euro of meer

Kan ik halverwege het jaar lid worden?

Ja, dat kan. Je kan je altijd aanmelden. Bij tussentijdse aanmelding geldt een minimumcontributie van € 49,85 plus een verrekening van het aantal maanden dat je lid bent.

Meedoenregeling
TOR is aangesloten bij de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg. In het kader van deze regeling kun je meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Ook als je wat minder te besteden hebt. Ben je benieuwd of je voor een tegemoetkoming in aanmerking komt? Op de site van T-Helpt vind je meer informatie. De formele aanvraag dien je in via de site van de gemeente.

Kan ik tussentijds opzeggen?

Een lidmaatschap loopt altijd door tot en met 31 december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Je betaalt dus altijd contributie tot en met 31 december. Ook als je de contributie in termijnen betaalt, betekent dat niet dat je het lidmaatschap tussentijds kunt opzeggen.

Lidmaatschap beëindigen

Opzeggen voor een komend kalenderjaar, dus per 1 januari, dient schriftelijk plaats te vinden bij de secretaris tot uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Afmelding kan onder vermelding van naam, adres en geboortedatum via info@rvtor.nl of per post naar TOR, t.a.v. secretaris, Postbus 10225, 5000 JE Tilburg.

Reglementair en om praktische redenen worden andere vormen van afmelden (via andere personen, mondeling, sms, telefonisch enz) niet geaccepteerd. Van een afmelding ontvangt het lid een bevestiging, waarbij wordt vermeld dat na vier weken de opzegging aan het einde van het jaar definitief is.