Disclaimer

HOME / VERENIGING / Disclaimer

De Tilburgse Open Roeivereniging (TOR) betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Iedereen mag informatie sturen naar de redactie van onze website. De redactie behoudt zich het recht voor deze informatie al dan niet te plaatsen en -inhoudelijk of vormtechnisch- aan te passen.

Het auteursrecht op deze website berust geheel bij Roeivereniging TOR of bij derden die na toestemming beeldmateriaal beschikbaar hebben gesteld aan Roeivereniging TOR. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Roeivereniging TOR.