Penningmeester: Jan Mellegers

  •  Beheer van de penningen
  • Boekhouding
  • Contact financiële instellingen
  • Verzekeringen
    Betaalde vrijwilligers
  • Veiligheid
  • Fondsen, subsidies