Tilburgse Open Roeivereniging – TOR

TOR & Corona

Fasen t.b.v. Opstarten Roei Mogelijkheden TOR

TORren,
Afgelopen dinsdagmiddag (Bevrijdingsdag!) hebben we als bestuur overlegd en onderstaande tekst opgesteld.
We waren toen nog in de veronderstelling dat vanaf 18 mei de veranderingen in zouden gaan. Het gaat nu nog sneller. Daarom zijn de voorbereidingen in volle gang. Dank voor alle aanbod om schoon te maken en mee te denken over de te nemen stappen. Vanaf maandag 11 mei kan volgens onderstaand plan weer gesport worden. Het jeugdprotocol is om te beginnen leidend, dat vullen we aan met noodzakelijke informatie.
Geniet van de nieuwe kansen en blijf gezond.
Hans

Beste TOR-leden,
Nu het er naar uitziet dat we een begin kunnen maken met het roeien voor volwassenen, heeft het bestuur een plan gemaakt in diverse fases. In Fase 1 zijn we gestart met onze jeugd. Onze jeugdtrainers hebben een protocol gemaakt om op diverse tijdstippen in de week met de jeugd te roeien en dit is goed bevallen. Wij gaan in Fase 2 dit protocol volgen en uitbreiden tot het roeien voor volwassenen.
Ons uitgangspunt: In principe is het de eigen verantwoordelijkheid van de TOR-leden om te gaan roeien. Wij scheppen een kader met basisregels binnen de 1,5 m afstand voor gebruik boten en clubhuis.
De skiffen mogen vanaf nu het water op en de tweetjes alleen voor partners die onder een dak verkeren. Zodra we dit kunnen/mogen versoepelen gaan we door naar tweetjes en ook vieren voor alle TOR-leden. Op dit moment hebben we 11 skiffs ter beschikking voor S4 roeiers, 5 skiffs voor S5 roeiers en dan zijn er nog twee privé skiffs. Voor de S1 en S2 categorie zijn er 5 C1 boten en 2 C2 ter beschikking. We maken geen tijdslot, maar hanteren het normale afschrijf-systeem.
Met een dringend beroep om zoveel mogelijk de roeitijden te spreiden over de week en afstand te houden bij het te water laten van de boten. De boten worden met tweeën getild volgens de normale regels. We zorgen voor voldoende reinigings- en ontsmettingsmiddelen waar dat nodig is. Bij de deur van de ingang en in de loods. De bedoeling is om riemen extra goed te reinigen ook buiten de handvatten en verder natuurlijk de zitjes wat extra aandacht te geven en de randen van de boten. De doucheruimtes blijven gesloten, twee toiletten in de gang zijn open en worden extra schoongemaakt, maar iedereen wordt gevraagd zelf ook in de gaten te houden of ze schoon blijven en zo nodig er een eigen actie op te zetten. De bar blijft voor alsnog dicht, het clubhuis ook, maar op het terras kan men eigen meegebrachte koffie drinken. Zodra het kan en mag gaat de keuken open voor 1 persoon om koffie te zetten. Het bestuur heeft met de matcie eigen afspraken gemaakt volgens dezelfde basisregels.
Wat we willen bereiken is dat we langzaam weer kunnen gaan genieten van het roeien en dat we elkaar weer kunnen treffen, zij het onder beperkende omstandigheden. Uiteraard blijven we in contact met andere verenigingen, de gemeente en de roeibond over belangrijke informatie inzake maatregelen en mogelijkheden.
Bestuur TOR