Meteen naar de inhoud

Test Lees meer (Diginieuws)

Roeien in een beschermde wedstrijdboot vanaf 1 december 2021

De roei- en wedstrijdcommissaris en instructiecommissaris zijn daarom samen met de Roei Advies Commissie (de RAC) van TOR gaan bekijken hoe het permissiesysteem voor de hoogste categorie boten beter vorm gegeven kon worden. Daarbij is aansluiting gezocht bij het specifieke karakter en doel van deze boten. Zoals gezegd zijn deze boten nadrukkelijk bedoeld om wedstrijden mee te roeien. Dit betekent dat je als roeier natuurlijk niet alleen moet beschikken over voldoende technische roeivaardigheden, juist ook op hogere tempi en met hogere intensiteit, maar dat je daadwerkelijk ook op regelmatige basis competitief meedoet of daadwerkelijk mee gaat doen aan wedstrijden. Dit is immers onlosmakelijk verbonden met het doel van deze wedstrijdboten en dus altijd al de voorwaarde geweest om in deze boten te (mogen) roeien. Bovenstaande heeft ertoe geleid dat de algemene S5-categorie per 1 november 2021 integraal is komen te vervallen en de TOR-vloot ook geen S5-boten meer kent. Het al dan niet hebben van S5 is dus niet meer van belang. Wat dus wel gehandhaafd wordt is dat een aantal boten binnen de vloot aangemerkt blijft als beschermde ‘wedstrijdboot’. Dit zijn de volgende boten: Tornado (skiff), Raptor (skiff), Hector (skiff), Accelerator (twee), Wervelstorm (twee) en Toris (vier). Voor deze beschermde wedstrijdboten moet je nog steeds permissie vragen als je er vanaf 1 december 2021 in wilt gaan of blijven roeien en trainen.

Hoe doe je dat? Stel (met je ploeg) een wedstrijdplan op waarin je duidelijk aangeeft welke wedstrijden je al hebt geroeid, wat het behaalde resultaat is geweest, welke wedstrijden je het komende jaar wilt gaan roeien, welke concrete beschermde wedstrijdbo(o)t(en) je daarvoor graag zou willen gaan gebruiken en waarom, wat je (realistische) wedstrijddoel is en hoe je trainingsplan eruit ziet om dat te bereiken, dus geef een overzicht van de opbouw en intensiteit van je trainingen en het aantal trainingen in de week. Wat ook van belang is Dien dit plan in bij de RAC via roeien@rvtor.nl. De RAC beoordeelt vervolgens jouw plan en geeft advies aan de wedstrijdcommissaris of voor de betreffende boot permissie gegeven zal worden voor de betreffende periode. In aansluiting daarop volgt de beslissing. Omdat de permissie onlosmakelijk verbonden is met het roeien van wedstrijden, betekent dat vanzelfsprekend ook dat de permissie naar haar aard tijdelijk is en vervalt wanneer je geen wedstrijden meer roeit.

Heb je vragen, wil je meer informatie of heb je hulp nodig met het maken van een wedstrijdplan? Stuur een e-mail naar Michel Breedvelt  roeien@rvtor.nl!

Terug naar Diginieuws