Meteen naar de inhoud

Rijkswaterstaat werkt aan de kanaaloevers van het Wilhelminakanaal

  Misschien heb je al gezien dat er onderhoud aan de oevers van het Wilhelminakanaal plaatsvindt. Tijdens deze werkzaamheden worden met name de damwanden vervangen. Het werk wordt uitgevoerd door Combinatie Hakkers-Beens, in opdracht van Rijkswaterstaat.

  Onderhoud aan de damwanden

  Damwanden houden de oevers en het water in het Wilhelminakanaal op zijn plek. Op diverse locaties in het Wilhelminakanaal zijn dit nog voornamelijk oude constructies van beton en staal. Hierdoor zouden taluds en bermen in de toekomst kunnen afschuiven. Onveilige situaties als deze wil Rijkswaterstaat we voorkomen. Daarom worden vervangen deze verouderde damwanden vervangen door nieuwe stalen constructies. Zo blijft het Wilhelminakanaal nog lange tijd veilig voor de scheepvaart en voor gebruikers van de
  omliggende wegen. Lees meer over damwanden.

  Nieuwe fauna-uitstapplaatsen

  Om ook ruimte te blijven bieden aan dieren maakt Rijkswaterstaat tussen Tilburg-Oirschot enkele fauna-uitstapplaatsen. Een FUP is een constructie in de damwand waardoor dieren, die per ongeluk in het water belanden, makkelijk in en uit het water kunnen komen.

  Vervangen wrijfgording

  Niet op elke locatie hoeft de complete oeverconstructie te worden vervangen. Zo zijn er ook locaties aan het Wilhelminakanaal waar enkel de wrijfgording wordt vervangen aan de waterzijde. Een wrijfgording is een balk die de damwand verstevigt. De huidige wrijfgording is van hout. De nieuw aan te brengen wrijfgording is ook van hout.

  Volg de werkzaamheden  via de BouwApp

  Wil je de voortgang van de werkzaamheden volgen? Dan kan dat via de Bouw App. Je kunt kunnen de app gratis downloaden in de appstore of in Google Play en vervolgens het project ‘Groot Onderhoud Vaarwegen 7a’ zoeken en volgen.

  Download de BouwApp voor jouw telefoon

  Foto: Rijkswaterstaat