Meteen naar de inhoud

Ereleden

Erelid Joost Jansen
Joost Jansen werd bij zijn afscheid als voorzitter van TOR begin 2003 gehuldigd met het erelidmaatschap van TOR.

Onder zijn leiding groeide de vereniging van circa 45 leden naar een kleine 150 leden. De langdurige en ingewikkelde voorbereidingen voor de nieuwbouw van het roeipaviljoen werden gestart en de strijd voor behoud van de prachtige plek “aan de kop van de roeibaan” werd tot een goed einde gebracht. Er ontstond een beleidsplan met ambitieuze doelstellingen. Ook was Joost jarenlang de webmaster van de TOR-site en was hij op nog allerlei andere terreinen actief binnen de vereniging. Voor al deze verdiensten kreeg hij tijdens een feestelijke bijeenkomst het erelidmaatschap uitgereikt door Robert-Paul Prijt.

Erelid Peter Klomp
Op 31 maart 2004, tijdens de voorjaars ALV, is Peter Klomp tot erelid uitgeroepen van TOR.

In de speech van voorzitter Koj Koning werd Peter Klomp geroemd voor zijn niet aflatende inzet tijdens de bouwperiode. Hij heeft als voorzitter van de bouwcommissie het bouwproces binnen de begroting weten te houden en binnen het imposante tijdsbestek van slechts 10 maanden afgerond. Deze klus vereiste van hem veel improvisatietalent en een goed ‘bouwmanagement by mail’. Dankzij zijn inzet bleek het mogelijk de enorme hoeveelheid benodigde zelfwerkzaamheid van de leden goed te organiseren.

In zijn bedankspeech gaf Peter aan dat hij alle leden bedankte voor hun klusuren, complimenteerde hij vooral de architect Huub van Laarhoven en de aannemer Piet Witteman (BBC) voor hun flexibele houding en memoreerde hij nog de moeizame start van het bouwproces waar hij samen met Joost Jansen en anderen van de bouwcommissie menig uurtje aan besteedde.

De ALV, voor het eerst bijeen in het nieuwe pand, bedankte hem met een uitbundig applaus.

Erelid Robert-Paul Prijt
In de algemene ledenvergadering van maart 2008 is Robert-Paul Prijt, de aftredende wedstrijdcommissaris, voorgedragen voor het erelidmaatschap van TOR.

RPP is sinds 1997 lid van TOR en heeft min of meer vanaf het begin van zijn lidmaatschap zitting genomen in het bestuur. Kenmerkend voor Robert-Paul is dat hij en roeien eigenlijk één zijn. Zijn gedrevenheid, inzet en alom aanwezigheid voor de vereniging, zijn passie om nagenoeg altijd roeiend op onze prachtige baan te verschijnen, zijn enthousiasmerende doch serieuze coaching voor roeiers of andere coaches en zijn kennis over en organisatie van deelname aan alle wedstrijden en verenigingen in Nederland en buitenland, hebben mede geleid tot deze voordracht .
Daarnaast is hij één van de drijvende krachten geweest die de jaarlijkse Moordregatta bij TOR tot een fenomeen hebben gemaakt en is hij de promotor van het Tilburgse “schoolroeien”.

Met de overhandiging van een eigen RPP parkeerbord en een overweldigend instemmend applaus  van de ALV is RPP met trots opgenomen in de galerij der ereleden.

Bijzonder lid John Driessen
Op 23 augustus 2018 verloren wij ons bijzonder lid John Driessen.

John was de aimabele en flegmatieke ‘man achter de bar’ in onze vereniging. Met zijn karakteristieke stem, kop en uitspraken was hij een vertrouwd aanspreekpunt voor alle leden; een sfeerbepaler en de pure belichaming van de O uit onze verenigingsnaam: open, gastvrij, en geïnteresseerd in de mensen om hem heen.

In mei 1996 werd hij verenigingsondersteuner. Het klikte meteen met deze bohemien met zijn bijzondere levenswandel en instelling. TOR bestond in die tijd nog alleen uit een oude houten loods met een brak fornuis, er was geen kachel en de wind waaide door de kieren. Binnen no time was het John’s domicilie, en voor we het wisten had hij permanent gezelschap van twee katten, Torkat en Kator.

Sinds die eerste dag is hij uitgegroeid tot een vaste waarde op TOR. Als verenigingsassistent draaide hij de bar, deed hij allerhande klusjes en werd hij befaamd vanwege zijn pannenkoeken en zijn geweldige kerstdiners! Tijdens de bouwperiode van ons paviljoen zorgde hij voor geweldige lunches aan de waterkant voor alle meebouwende leden. Met en uit niets kon hij een prachtige maaltijd op tafel toveren. Menig lid heeft aan de bar mooie diepe gesprekken gevoerd met hem als filosoof/barman.

In 2003 werd hij tijdens een speciale ALV tot ‘bijzonder lid’ benoemd voor zijn verdiensten. Tot aan zijn pensioen was hij 3 dagen per week op TOR, maar ook ná zijn pensioen beef hij actief; achter de bar en vooral bij de matcie. Zijn aanwezigheid op de woensdagen was een wezenlijke voorwaarde voor het functioneren van de matcie. Hij zorgde met zijn koffie, tosti’s en uitsmijters voor de zeer gewaardeerde omgeving, waarbinnen de matcie haar werk kon doen.

Met John kon je goed praten. Hij had heel persoonlijke visies en vergezichten op de maatschappij en de wereld en die wilde hij graag delen met degenen die hij wat beter kende. Hij voelde zich thuis binnen de matcie en vond daar de vrijheid zich te uiten, zoals hij dat graag wilde.

De laatste maanden ging zijn gezondheid snel achteruit en uiteindelijk werd hij verpleegd in het hospice in Waalwijk. Een aantal leden heeft John bezocht tot in zijn laatste uren. Hij vertelde hen dat hij volledig vrede had met het einde van zijn aardse leven.