Ereleden – TOR

Erelid Joost Jansen
Joost Jansen werd bij zijn afscheid als voorzitter van TOR begin 2003 gehuldigd met het erelidmaatschap van TOR.
Onder zijn leiding groeide de vereniging van circa 45 leden naar een kleine 150 leden.
De langdurige en ingewikkelde voorbereidingen voor de nieuwbouw van het roeipaviljoen werden gestart en de strijd voor behoud van
de prachtige plek "aan de kop van de roeibaan" werd tot een goed einde gebracht. Er ontstond een beleidsplan met ambitieuze doelstellingen.
Ook was Joost jarenlang de webmaster van de TOR-site en was hij op nog allerlei andere terreinen actief binnen de vereniging.
Voor al deze verdiensten kreeg hij tijdens een feestelijke bijeenkomst het erelidmaatschap uitgereikt door Robert Paul Prijt.
Erelid Peter Klomp
Op 31 maart 2004, tijdens de voorjaars ALV, is Peter Klomp tot erelid uitgeroepen van TOR.
In de speech van voorzitter Koj Koning werd Peter Klomp geroemd voor zijn niet aflatende inzet tijdens de bouwperiode.
Hij heeft als voorzitter van de bouwcommissie het bouwproces binnen de begroting weten te houden en binnen het imposante tijdsbestek van slechts 10 maanden afgerond.
Deze klus vereiste van hem veel improvisatietalent en een goed 'bouwmanagement by mail'. Dankzij zijn inzet bleek het mogelijk de enorme hoeveelheid benodigde zelfwerkzaamheid
van de leden goed te organiseren. In zijn bedankspeech gaf Peter aan dat hij alle leden bedankte voor hun klusuren, complimenteerde hij vooral de architect Huub van Laarhoven
en de aannemer Piet Witteman (BBC) voor hun flexibele houding en memoreerde hij nog de moeizame start van het bouwproces waar hij samen met Joost Jansen en anderen van de bouwcommissie
menig uurtje aan besteedde. De ALV, voor het eerst bijeen in het nieuwe pand, bedankte hem met een uitbundig applaus.
Erelid Robert-Paul Prijt
In de algemene ledenvergadering van maart 2008 is Robert-Paul Prijt, de aftredende wedstrijdcommissaris, voorgedragen voor het erelidmaatschap van TOR.
RPP is sinds 1997 lid van TOR en heeft min of meer vanaf het begin van zijn lidmaatschap zitting genomen in het bestuur.
Kenmerkend voor Robert-Paul is dat hij en roeien eigenlijk één zijn. Zijn gedrevenheid, inzet en alom aanwezigheid voor de vereniging, zijn passie om nagenoeg altijd roeiend op onze prachtige baan te verschijnen,
zijn enthousiasmerende doch serieuze coaching voor roeiers of andere coaches en zijn kennis over en organisatie van deelname aan alle wedstrijden en verenigingen in Nederland en buitenland, hebben mede geleid
tot deze voordracht. Daarnaast is hij één van de drijvende krachten geweest die de jaarlijkse Moordregatta bij TOR tot een fenomeen hebben gemaakt en is hij de promotor van het Tilburgse “schoolroeien”.
Met de overhandiging van een eigen RPP parkeerbord en een overweldigend instemmend applaus van de ALV is RPP met trots opgenomen in de galerij der ereleden.
Bijzonder lid
TOR kende ook een bijzonder lid. In de ALV van 29 oktober 2003 kreeg John Driessen
namelijk het bijzonder lidmaatschap van TOR aangeboden.
John was verenigingsassistent toegewezen voor TOR. Hij verrichtte ook werkzaamheden voor de andere verenigingen aan de roeibaan. Zijn werktijden waren variabel, maar hij was over het algemeen op woensdag aanwezig
en incidenteel op zaterdag en zondag. Een deel van zijn werkzaamheden bestond in het materiaalonderhoud, een deel in het werk in de kantine. De aanleiding voor zijn bijzondere lidmaatschap
lag in het feit dat door regelgeving rond de nieuwe kantine alleen leden van de vereniging achter de bar mogen staan. Echter, John was al jaren een constante factor van succes binnen TOR; en daarom werd het bijzondere lidmaatschap hem zeer gegund!
Hij stond bekend als een harde werker met een filosofische achtergrond. Hij was de meester van de improvisatie (in de keuken en in het materiaal), zijn inzet voor het kerstdiner was legendarisch en je kon hem op mooie dagen soms mediterend en uitkijkend over het water vinden.
Op donderdag 23 augustus 2018 verloren we ons ‘bijzonder lid’ John Driessen. (Memoriam)