Meteen naar de inhoud

Diginieuws

Beste TORREN,

De vierde golf, we moeten voorlopig weer opnieuw veilig boord houden.
Het bestuur handhaaft de regels die in de vorige Diginieuws vermeld stonden. Deze zijn volgens de richtlijnen van de RIVM Sport:
 
 • De coronacheck is verplicht bij het betreden van binnenruimtes zoals kantine, kleedkamers, toiletten, loods en ergometerruimte. Er ligt een scanapparaat met instructie op de kruk bij de ingang.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen: roeien en ergometeren mag. Maar houdt zoveel mogelijk afstand bij het koffiedrinken na het sporten, gebruik kartonnen bekers.
 • De ergometerruimte moet goed geventileerd worden. Vergeet niet om de ramen na afloop te sluiten.
 • Na het roeien en ergometeren moeten alle delen die je met je handen hebt aangeraakt, worden ontsmet met de ontsmettingsspray. Droog af met papier, we gebruiken geen handdoeken. De slidings kunnen ook met ontsmettingsspray worden schoongemaakt.
 • Boten worden afgesopt en afgespoten. Kunnen nat de loods in.
Afgelastingen
De geplande feesten van  senior Torleden en ook het kerstdiner zijn geannuleerd. We hopen op 4 dec de BBB en straks de Oudejaarstrial weer tot een gezamenlijk roei evenement te maken.
Het bestuur rekent weer op de medewerking van jullie allemaal!
 

Agenda27 november                        Verkoop clubkleding

27 november                        Haghorsttocht
                                             kledingverkoop
4 december                          BBB Bijna Brug tot Brugrace/Pepernotenrace
8 december                          Sluitingsdag kopij Diginieuws
11 december                        Jeugddiner
30 december                        Reservering clubgebouw vanaf 18.00 uur

Opzeggen lidmaatschap
Mocht je je lidmaatschap voor TOR willen opzeggen, mail dan voor 8 dec. 2021 naar penningmeester@rvtor.nl. Bij twijfel, neem gerust contact op met Jan Mellegers voor advies penningmeester@rvtor.nl.
Voortgang bouwplan Nieuwe Loods
Aansluitend op de mededelingen in het vorige Diginieuws laat Jan Mellegers weten dat de voorbereidingen voor de formele aanvraag voor toetsing bij het Waarborgfonds (SWS) rond zijn. Details hierover zijn op www.rvtor.nl te vinden in de concept notulen van de ALV van 25 oktober 2021.
De aanvraag bij SWS kan nu worden ingediend. Tegelijk met de SWS aanvraag, gaat ook de aanvraag uit voor subsidie Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties (BOSA). Er wordt binnen de termijn van 7 weken reactie verwacht.
 

De RABO clubactie heeft een eerste bijdrage voor de nieuwe loods opgeleverd! Dank aan alle leden die via hun RABO rekening hebben gestemd op onze mooie vereniging.

Van de Roei Advies Commissie (RAC): wedstrijdplannen
Het jaar loopt ten einde, we varen nog de Brug tot Brugrace op 4 december en natuurlijk de Oudejaarstrial op oudejaarsdag (start om 10.00 uur) en dan op naar 2022.
De RAC roept hierbij alle ploegen op die volgend jaar wedstrijden willen varen in een C4x, in de 8, een 4 of een skiff om hun plan of wedstrijdplan bij ons in te dienen. Doe dat ook als je dat al gedaan hebt afgelopen jaar.
We willen graag weten welke ploegen en ploegleden komend jaar willen racen, in welke boot ze dat willen doen en in welke wedstrijden ze willen starten. Wij kunnen dan een en ander coördineren qua botentoewijzing. Ook kunnen we natuurlijk de helpende hand bieden bij het opstellen van trainingsschema’s en advies geven in welke wedstrijden je kunt starten.
 
Stuur ons een mail (rpp@ziggo.nl) met daarin volgende zaken:

 1. Namen van de ploegleden en hun leeftijd
 2. Naam van de boot waar je graag wedstrijden in wil varen (kunnen er meerdere zijn).
 3. Hoe vaak train je per week en hoeveel kilometers vaar je dan (of op de ergometer hoe lang)
 4. Wat omvat de training, geef weer waar de training uit bestaat, oefeningen, stukken hard, welk tempo je vaart etc.
 5. Op welke dagen train je?
 6. Welke hulpvraag heb je aan de RAC? Hoe kunnen we je helpen, faciliteren?
 7. Welke wedstrijden willen jullie starten.

Als je dit aan de RAC stuurt kunnen wij je assisteren, mogelijk trainingsschema’s opstellen en misschien met gerichte coaching de ploeg op weg helpen naar een mooi en succesvol seizoen.
Zo kunnen we met nog meer TOR ploegen deelnemen aan de vele mooie wedstrijden die we hopelijk volgend jaar weer mogen en kunnen varen.
 
Stuur je mail met gegevens, zie hierboven, in voor zaterdag 4 december a.s.
 
Bedankt,
Roei Advies Commissie

 
Markcompetitie in Breda, 5 km

Dit jaar is de Markcompetitie weer van start gegaan. De eerste wedstrijd heeft al plaatsgevonden, de overige data voor de Markcompetitie kun je vinden verderop in dit bericht.
Aan de competitie kunnen alle categorieën gladde boten deelnemen. Maar tijdens de eerste wedstrijd heeft er een C-boot meegedaan, dus ook die categorie is weer opengesteld. 
Opgeven kan via het wedstrijdformulier op www.rvtor.nl , Aanmelden voor een wedstrijd en dan Inschrijven Markregatta of via een mail aan helmavanheumen@gmail.com. Opgaven dienen de maandag voor de wedstrijdzaterdag bij mij te zijn.
 
Natuurlijk blijft het in deze periode afhankelijk van de coronamaatregelen of alle wedstrijden doorgang kunnen vinden. 

 

Wedstrijddata Markcompetitie

# Datum Competitiedag
1 2021-11-06 1e MC wedstrijd 2021/2022
2 2021-12-11 2e MC wedstrijd 2021/2022
3 2022-01-08 3e MC wedstrijd 2021/2022
4 2022-02-12 4e MC wedstrijd 2020/2021
5 2022-03-05 5e MC wedstrijd 2021/2022
6 2022-04-09 6e MC wedstrijd 2021/2022
OUDJAARSTRAIL 2021
3 kilometer
Vrijdag 31 december 2021 om 9.00 uur
open voor alle ploegen en boottypes
Inschrijven kan vanaf 4 december a.s. op prikbord TOR of per email: roeien@rvtor.nl

Na afloop:  OLIEBOLLEN

 

Reanimatie en AED
Zoals bekend hangt er sinds een aantal jaren een AED apparaat in ons paviljoen. Maar het is binnen de vereniging niet bekend wie er in het bezit is van een reanimatie/AED diploma.
In principe is een AED door iedereen te bedienen omdat het apparaat heel goed aangeeft wat je moet doen, maar in een panieksituatie is het wel fijn als je een keer gezien en geoefend hebt hoe je een AED moet gebruiken. Dit geldt ook voor het reanimeren.
Daarom willen wij inventariseren wie er in het bezit is van een reanimatie/AED diploma om te kijken of we op de drukke momenten gedekt zijn.
En wat wij ook willen inventariseren is of er belangstelling is voor een reanimatie/AED instructie, die gegeven wordt op Tor. Mocht hier belangstelling voor zijn, gaan we kijken hoe we dit kunnen faciliteren. Mochten er kosten aan verbonden zijn dan worden deze vaak vergoed door de zorgverzekeraar.
 
Geef aan helmavanheumen@gmail.com door of je in het bezit bent van een reanimatie/AED diploma of dat je interesse hebt in een scholing.
 
Hans de Krijger en Helma van Heumen

 
 
Geslaagd voor S3 Proficiat!!
Van links naar rechts Annemiek Huijbergen, Janneke Stielstra, Dannis Steenvoorden, Ilse Vermeulen, Odette Dickens. Met examinatoren Frits Mes en Els van de Kamp.

Vacatures roei instructeurs Junioren
Het aantal junioren bij TOR groeit gestaag evenals de prestaties en de ambities of misschien is het wel andersom.
Onze junioren kunnen we ruwweg verdelen in een groep beginners, een grote middengroep en een racegroep in de leeftijden van 10 tot 18 jaar. Zij roeien gezamenlijk op de zondagochtend in een open, fijne en veilige sfeer. Om het blijvend veilig en fijn te houden zijn we op zoek naar mede-instructeurs die het geven van een veilige, leerzame, leuke en gezellige roeiles centraal willen zetten maar waarbij plezier écht op nummer 1 staat! 
 
Ook als je zelf nog niet zo heel lang roeit of zelfs nog maar net begonnen bent, kan het voor jezelf ook heel leerzaam zijn instructie te geven. Daarbij is het een bijzonder leuke manier om een vrijwillige functie voor de vereniging in te vullen.
Vanzelfsprekend krijg je de nodige begeleiding.
De training is zondagochtend van 10 uur tot 12 uur. We onderzoeken nog of we de groep kunnen gaan splitsen en een andere tijd erbij nemen.
 
Heb je interesse of heb je vragen dan kun je mailen naar instructiecommissaris@rvtor.nl of spreek een van de junioreninstructeurs aan, Peter van de Plas of Robert Richtersz.
 
Alvast bedankt, mede namens:
 
Amber, Anne-Claire, Brechtje, Eva, Flip, Iby, Ilan, Isabel-Sophie, Julian, Lena, Mathis, Phil, Pieter, Roman, Rosa, Sam, Siem, Thomas, Tijl, Timo, Tommy, Twan, Willem en natuurlijk Willem en ook namens Peter, Zef, Adam, Mark, Barbara, Judith, Martijn en Robert

Roeien in een beschermde wedstrijdboot vanaf 1 december 2021

Roeien is een sport die de meeste mensen kunnen leren en die de meesten ook tot op hoge leeftijd kunnen blijven doen. Er zijn verschillende boottypes, niet alleen ingedeeld naar de hoeveelheid roeiers, maar ook naar de moeilijkheidsgraad van de boot. Om iedereen veilig, verantwoord en met plezier te kunnen laten varen maakt TOR gebruik van een diplomasysteem met niveaus S1 tot en met S4 om de benodigde roeivaardigheden aan te leren. Heb je uiteindelijk het S4-diploma behaald dan ben je roeitechnisch vaardig genoeg om in al het glad materiaal te roeien. Wil je overigens meer weten over de diploma’s, dan kun je bij je instructeur terecht voor meer informatie.

Aansluitend op het officiële S4-diploma kende TOR tot voor kort ook nog een S5-categorie. Dit vloeide voort uit het feit dat een klein deel van de vloot van TOR is aangemerkt als beschermde ‘wedstrijdboot’. Deze boten zijn speciaal bedoeld om competitief met wedstrijden mee te kunnen roeien. Ze vereisen meer technische vaardigheden en worden bijvoorbeeld ook meer specifiek afgesteld op de individuele roeiers om zo tot de beste racetijd te kunnen komen. Om te mogen roeien in boten van deze categorie moest je permissie vragen en na een beoordeling kreeg je ‘S5’. S5 was dus eigenlijk ook geen diploma en je hoefde er ook geen cursus voor te doen. In de loop der jaren werd het echter steeds duidelijker dat deze algemene S5-categorie en bijbehorende beoordeling nog niet voldoende uitgewerkt, helder en éénduidig was. De criteria aan de hand waarvan deze beoordeling gedaan werd stonden bijvoorbeeld niet vast. Bovendien werd er geen rekening gehouden met het type boot waarin men (hoofdzakelijk) wilde gaan varen.

De roei- en wedstrijdcommissaris en instructiecommissaris zijn daarom samen met de Roei Advies Commissie (de RAC) van TOR gaan bekijken hoe het permissiesysteem voor de hoogste categorie boten beter vorm gegeven kon worden. Daarbij is aansluiting gezocht bij het specifieke karakter en doel van deze boten. Zoals gezegd zijn deze boten nadrukkelijk bedoeld om wedstrijden mee te roeien. Dit betekent dat je als roeier natuurlijk niet alleen moet beschikken over voldoende technische roeivaardigheden, juist ook op hogere tempi en met hogere intensiteit, maar dat je daadwerkelijk ook op regelmatige basis competitief meedoet of daadwerkelijk mee gaat doen aan wedstrijden. Dit is immers onlosmakelijk verbonden met het doel van deze wedstrijdboten en dus altijd al de voorwaarde geweest om in deze boten te (mogen) roeien. Bovenstaande heeft ertoe geleid dat de algemene S5-categorie per 1 november 2021 integraal is komen te vervallen en de TOR-vloot ook geen S5-boten meer kent. Het al dan niet hebben van S5 is dus niet meer van belang. Wat dus wel gehandhaafd wordt is dat een aantal boten binnen de vloot aangemerkt blijft als beschermde ‘wedstrijdboot’. Dit zijn de volgende boten: Tornado (skiff), Raptor (skiff), Hector (skiff), Accelerator (twee), Wervelstorm (twee) en Toris (vier). Voor deze beschermde wedstrijdboten moet je nog steeds permissie vragen als je er vanaf 1 december 2021 in wilt gaan of blijven roeien en trainen.

Hoe doe je dat? Stel (met je ploeg) een wedstrijdplan op waarin je duidelijk aangeeft welke wedstrijden je al hebt geroeid, wat het behaalde resultaat is geweest, welke wedstrijden je het komende jaar wilt gaan roeien, welke concrete beschermde wedstrijdbo(o)t(en) je daarvoor graag zou willen gaan gebruiken en waarom, wat je (realistische) wedstrijddoel is en hoe je trainingsplan eruit ziet om dat te bereiken, dus geef een overzicht van de opbouw en intensiteit van je trainingen en het aantal trainingen in de week. Wat ook van belang is Dien dit plan in bij de RAC via roeien@rvtor.nl. De RAC beoordeelt vervolgens jouw plan en geeft advies aan de wedstrijdcommissaris of voor de betreffende boot permissie gegeven zal worden voor de betreffende periode. In aansluiting daarop volgt de beslissing. Omdat de permissie onlosmakelijk verbonden is met het roeien van wedstrijden, betekent dat vanzelfsprekend ook dat de permissie naar haar aard tijdelijk is en vervalt wanneer je geen wedstrijden meer roeit.

Heb je vragen, wil je meer informatie of heb je hulp nodig met het maken van een wedstrijdplan? Stuur een e-mail naar Michel Breedvelt  roeien@rvtor.nl!

ROEIEN IN het DONKER en in de KOU 

Roeien in het donker
Donker: officiële zonsopgang en zonsondergangstijden
 
Niveau S1: geen toestemming
 
Skiff of 2-: geen toestemming:
Dispensatie aan te vragen bij bestuur:  ( roeien@rvtor.nl  )
 
Niveau S2 en hoger
Gestuurd en ongestuurd dient er per ploeg toestemming te worden gevraagd aan het bestuur ( roeien@rvtor.nl ).
 
Let op:

 • Stuur: dient een reddingsvest te dragen.

Roeiers witte bovenkleding.

 • Rondom schijnend wit licht op de boot gemonteerd, 1 meter boven wateroppervlak en goed zichtbaar op 200 meter afstand.

 
Aandachtspunten bij roeien in het donker:

 • Scheepvaart neemt nog steeds toe! Blijf daarom goed aan stuurboordwal!
 • Naast witte bovenkleding is een shirt/hesje met reflecterende accenten aan te raden.
 • Goed doorvaren aan eigen wal bij bocht in kanaal (bij de kom) zodat beide kanten van het kanaal goed te overzien zijn voordat je rond maakt.
 • NOOIT gaan stilliggen in de vaarroute.
 • Heb het document “Varen doe je Samen” gelezen en handel daar adequaat naar.

 
 
Wat moet je doen om toestemming of dispensatie aan te vragen?
 
Toestemming aanvragen voor ploeg roeien in het donker:
Vraag dit aan via (roeien@rvtor.nl). Je ontvangt per mail toestemming, of een toelichting waarom deze niet gegeven wordt.
 
Dispensatie aanvragen voor Skiff 0f 2- roeien in het donker:
Vraag de verklaring aan via roeien@rvtor.nl. Dit wordt gevolgd door overleg tussen de roeier en iemand van de instructie commissie, de wedstrijdcommissie of het bestuur. Tijdens dat overleg worden het document “roeien in het donker” en de dispensatieverklaring doorgenomen. Daarna kan de verklaring al dan niet ter ondertekening overhandigd worden. De verklaring kan getekend teruggegeven worden aan degene met wie je overleg hebt gehad, of nagestuurd worden naar info@rvtor.nl.
 
 
Roeien in de kou
Roeien bij een watertemperatuur van onder de 10 graden Celsius:
 
Ervaren TOR leden die zich voldoende veilig voelen in een skiff, de Bitor, Eltor of de Lestor kunnen een email sturen naar het bestuur dat zij op eigen risico in deze boot willen roeien. De verantwoordelijkheid wordt daarmee bij het lid zelf gelegd. Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen bij omgaan, onderkoeling en dergelijke.
Stuur je mail naar bestuur@rvtor.nl, mogelijk neemt een bestuurslid nog contact met je op.
 
Er zijn een paar voorwaarden aan verbonden als je het water op gaat:

 • Neem een isolatiedeken mee, te verkrijgen achter de bar à € 5,- óf doe een reddingsvest om.

Je vindt deze in de meterkast in de gang. De sleutel hangt aan het zwarte koordje in de kast rechts achter de bar.

 • Neem je telefoon mee in een waterdicht zakje.
 • Ga altijd minimaal met zijn tweeën de baan op.
 • Roei op de baan, niet in het kanaal.

 
Als de buitentemperatuur 2 graden Celsius of lager is, moeten we stoppen met roeien in verband met mogelijke vorstschade aan de boot. Zeker nu de boten nat de loods in gaan.
 
Algemene informatie
Veiligheid in koud water
 
Gehanteerde watertemperatuur van 10 graden is gebaseerd op gegevens over onderkoeling van de Koninklijke Reddingsmaatschappij. (www.knm.nl). Het bestuur gaat uit van de watertemperatuur van het Wilhelminakanaal. Voor meer info zit er een link naar website Rijkswaterstaat op de TOR website. Tevens hangt er een temperatuurmeter aan het vlot aan de zijde van de botenloods.
Het bestuur houdt zich aan deze richtlijnen.
Er is geen wetmatigheid in overlevingskansen in het water, dat is per persoon verschillend. In onderstaand schema de grove overlevingstijd bij het te water raken in wetsuit, gekleed of in zwemkleding.
 

Watertemperatuur
in graden:
Wetsuit Gekleed Zwemkleding
0 15 minuten 9 minuten 2 minuten
5 3 uur 1 uur 30 minuten
10 9 uur 3 uur 1 uur
15 12 uur 5 uur 2 uur
20 15 uur 8 uur 4 uur

 
Dispensatie aanvragen voor roeien in het kanaal: (roeien@rvtor.nl)
 
Niveau S1/S2/S3: geen toestemming
Niveau S4: ieder jaar aan te vragen alsook bij wisseling ploegformatie.


ZIE: https://rvtor.nl/varen-en-veiligheid/

 
 

7 November op de Amstel, Novembervieren 2021
Het blijft toch een beetje magisch voelen. Samen een wedstrijd roeien, helemaal met de botenwagen naar Amsterdam. En zeker omdat het pas de derde wedstrijd is na lange tijd hebben we goede zin! We hebben in ieder geval veel kunnen trainen. Op het botenterrein bij rv RIC in Amsterdam is het terrein nu slechts voor de helft gevuld. 2 Jaar geleden was het afgeladen vol. Nu waren de weersvoorspellingen niet heel rooskleurig, maar een roeier laat zich toch niet door een paar druppels tegen houden? Zou het dan toch door de ontwikkelingen rondom corona zijn?
 
Goed. De reis naar Amsterdam verloopt voorspoedig, bootje opgeriggerd, en wachten. Nog even een boterham wegwerken, nog even een afspraak met het toilet.
We waren ruim op tijd dus hadden we ruim de tijd om het wedstrijdschema van Julia door te nemen. Zij komt van Vidar en zit bij een stuurgenootschap. Maar hoe fantastisch! Zij heeft er echt over nagedacht. Heeft geluisterd naar waar onze aandachtspunten zitten en meegenomen in haar wedstrijdplan.
Een van de coronamaatregelen was een gekleurd polsbandje. Met een rood bandje kan je het clubhuis van Skoll betreden, met een blauw bandje de Hoop enz. Aangezien wij bij rv RIC staan geparkeerd en alleen maar het botenhuis van Skoll in konden, hadden we besloten om ons maar om te kleden in de bus van Michel. Uiteraard waren we al in vol ornaat, maar voor de finishing touch en om te schuilen tegen de regen was dit wel de beste optie.
Met nog enkele druppels uit de hemel zijn we het water opgegaan en naar de start geroeid. Even lekker warmroeien, enkele opzetjes, om vervolgens rond te maken en in de ogenschijnlijke chaos van bootnummers aan te sluiten. Daar is onze voorganger en ah, daar is onze volger.
Helaas spot ik ook de boot van DDS, de mannen die 2 jaar geleden 20 seconden sneller waren. Even een korte groet. De andere boten krijgen uiteraard een warmere begroeting, een succeswens en natuurlijk een flauwe opmerking om elkaar een beetje op te jutten.
Bij de voorstart staat een oudere erg enthousiaste man met megafoon die graag ziet dat alle boten zo aansluiten dat de rigger van de boeg in de stuurtouwtjes van zijn voorganger haken. Soms wordt hij zo opgewonden dat hij niet goed meer uit zijn woorden komt. Nog drie boten te gaan. Dan zijn wij. Intussen zijn wij in opperste concentratie, klaar om de golven en bochten te trotseren.
TOR DOOR! Klinkt het vanaf de kant. Dit is het moment waarop Julia haar plan op ons los kan laten. Accentje uitpik. Na de brug volle push, focus op eerst blad laten vallen en dan pas staan. Zo commandeert zij ons de baan over. Het werkt! Bij elk accent voelen we de boot weer versnellen. Na de Omval treffen we een stevige wind tegen met flinke golven.
Intussen hebben we een of twee boten ingehaald maar in onze ooghoek zien we op bakboord een snelle vier van Willem III naderen. Na de Berlagebrug zou het er om gaan spannen. Je verkijkt je altijd op die afstand van die brug naar de finish. Het is 750 meter!!! Julia had in haar wedstrijdschema staan dat we van dat punt de eindsprint in gingen zetten.
In mijn ooghoek zie ik de boot van Willem III een snoek maken. Waarschijnlijk hetzelfde probleem als wij: natte riemen. Ik had het niet in de gaten, maar het was weer stevig gaan regenen. Ze pakken goed op en lopen weer langzaam op ons in. Helaas voor hun slaan ze weer een snoek, waar ze niet 1,2,3 uitkomen. YES, denk ik… die hebben we in ieder geval te pakken. Eindelijk de finishtoeter! Wat een wedstrijd.
We zijn teruggeroeid, omgekleed, boot op de wagen gelegd en gauw de resultaten erbij gezocht.  We zijn 2e van ons veld geworden, 15e overall van de 36 inschrijvingen. Beste een fijn resultaat.
  
Robert-Paul Prijt, Bert Drentje, Peter de Wijs, Michel Breedveld, stuur Julia Kuipers

 

Esthers riemen gaan overboord……
Aan het eind van dit jaar ga ik stoppen met roeien. Niet omdat ik het niet meer leuk vind maar de reden is dat Patrick en ik in Zuid-Spanje gaan wonen.
Al heel lang een wens en een plan. We zouden dit ergens rond 2024 werkelijkheid willen laten worden. Maar een aantal gebeurtenissen hebben ons andere inzichten gegeven en de huidige huizenmarkt speelt hier zeker ook een rol in. Dit alles heeft ons doen besluiten de plannen naar voren te halen. 
We wisten dat het doorhakken van de knoop het moeilijkst zou zijn omdat je dan weet……. nu gaat het gebeuren. Nu begint de periode van regelen en organiseren. En bij een emigratie komt nogal wat kijken. Maar de regelmodus past mij goed dus daar heb ik oprecht veel zin in.
We zijn recent 3 weken in Malága geweest om te kijken naar locaties in en om Malága die in aanmerking zouden kunnen komen om te gaan wonen. We hebben kilometers gelopen, gefietst en gereden om een goeie keuze te kunnen maken. We hebben ons plekje gevonden: Alhaurin el Grande, 30 km van Malága.  Intussen is ons huis verkocht dus kunnen we aan de volgende fase beginnen. En nee, de camera´s van Ik Vertrek volgen ons niet.

In Malága hebben we nog een bezoek gebracht aan de roeivereniging aldaar. Er is geen rivier of kanaal in de buurt dus wist dat ik iets anders aan ging treffen, geen skiffs, die zijn er wel maar om elders te roeien, of C1 boten. Daar doen ze aan sloeproeien op zee. Houten boten waar je met twee personen naast elkaar zit en 4 bankjes achter elkaar. Grote verenigingen met veel activiteiten. En de loods op het strand. Niet te vergelijken met de loods van TOR zoals je op de foto kan zien.
 

 
 

Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor alle hulp, adviezen, leerzame momenten en gezelligheid. Ik wens jullie allemaal heel veel succes maar vooral heel veel plezier tijdens het roeien.
Geniet van iedere haal,
Esther

Vacature redactie Diginineuws
Met het vertrek van Esther komt er een plaats vrij bij de redactie van Diginieuws! Wie wil? Zie je af en toe dingen bij Tor die de moeite waard zijn om met of zonder foto in het Diginieuws te vermelden? Spreek de redactieleden aan op Tor of mail naar diginieuws@rvtor.nl
  
Nawoord redactie
Graag roepen we TOR leden op om een bijdrage aan het Diginieuws te leveren. Valt je iets op dat de moeite waard is voor meer leden? Alles kan, een maandelijkse column, je wel en wee op TOR, een verhaaltje over je ploeg of zo’n mooie foto!
  
Het Diginieuws verschijnt gegarandeerd onregelmatig. Maar streven is ongeveer om de drie weken. Uiterste datum insturen kopij (in WORD zonder opmaak!) zie je in de Agenda, sturen naar diginieuws@rvtor.nl.
 
Redactie: Hans, Thilly, Hanneke, Esther, Els.
 
 
 
Copyright © 2021 Tilburgse Open Roeivereniging – TOR, All rights reserved.
Nieuwsbrief voor leden van RV TOR

Our mailing address is:

Tilburgse Open Roeivereniging – TOR

postbus 10255

Tilburg, Nb 5000 JG Tilburg

Netherlands