Senior lid 290,00 per jaar
Junior 10-18 jaar 210,00 per jaar
Junior jonger dan 10 jaar € 90 per jaar
Begunstiger € 30,00
Introductiecursus € 130,00 (eenmalig)
 
 
Opzeggen
Een lidmaatschap bij TOR duurt een vol kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december. Behalve als je je tussentijds aanmeldt. Bij tussentijdse aanmelding geldt een minimumcontributie van € 49,85 plus een verrekening van het aantal maanden dat je lid bent. Een lidmaatschap loopt altijd door tot en met 31 december. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Je betaalt dus contributie tot en met 31 december.
Ook als je de contributie in termijnen betaalt, betekent dat niet dat je het lidmaatschap tussentijds kunt opzeggen, zoals bij abonnementen op tijdschriften.

Opzeggen voor een komend kalenderjaar, dus per 1 januari, dient schriftelijk plaats te vinden bij de secretaris tot uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Afmelding kan onder vermelding van naam, adres en geboortedatum via info@rvtor.nl of per post naar TOR, t.a.v. secretaris, Postbus 10225, 5000 JE Tilburg.
Reglementair en om praktische redenen worden andere vormen van afmelden (via andere personen, mondeling, sms, telefonisch enz) niet geaccepteerd.
Van een afmelding ontvangt het lid een bevestiging, waarbij wordt vermeld dat na vier weken de opzegging aan het einde van het jaar definitief is.
 

Meedoenregeling

TOR is aangesloten bij de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg. Ben je benieuwd of je voor een tegemoetkoming door de gemeente in aanmerking komt? Bekijk dan de voorwaarden op de site van de gemeente.