Kerstfeesten op TOR

Kerstfeesten op TOR

Kerst op TOR is feest. De jeugd beet volgens traditie het spits af. Op 9 december vierden onze jeugdleden het Kerstfeest in Griekse sferen. Het buffet was gevuld met homemade lekkernijen die onze gelegenheids-Grieken, geheel in stijl, deels liggend nuttigden. Zie voor een kleine impressie de foto’s hieronder.

Een dag later vulde de TOR herberg zich met in feestelijke kleding gestoken senioren. De sfeervolle entourage werd opgeluisterd door de heerlijke live muziek van CC Blue. Het kerstcomité (Noor, Renate, Beatrijs, Marie-Louise, Dianne, Moniek, Lucia en Ruud) toonde zich buitengewoon vaardig op culinair, decoratief en animatiegebied. Met hun interpretatie van het Kerstverhaal en de limerickwedstrijd gaven de organisatoren een geheel eigen draai aan deze topavond. Dat wordt lastig te overtreffen volgend jaar. Lees onder de foto’s het TOR kerstverhaal.

Verhaal over de geboorte van Jezus (Lucas 1:26-38 en 2:1-21)
AANKONDIGING VAN DE GEBOORTE VAN HET KERSTKIND

In de zesde maand zond de grote BokiTOR van de het KNRB rijk zijn engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat bestemd was voor het huwelijksbootje van een man die Jozef heette, een afstammeling van de beroemden Pimenov stam.<!–more–>

Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: “Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Haal is met je.” Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.

Maar de engel zei tegen haar: “Wees niet bang, Maria, de grote BokiTOR heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Empacher noemen. Hij zal een groot roeier worden en vereerd worden op de berg van Olympus en ook alle oudere roeiers genaamd Stumpers zullen hem begeren om met hem als materiaal te kunnen pronken. Tot in eeuwigheid zal hij het hoogste zijn en aan het verlangen zal geen einde komen.”

Maria vroeg aan de engel: “Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit geroeid noch gemeenschap met een man gehad.”
De engel antwoordde: “De heilige Bien zal technisch over je komen en het allerhoogste Wattage zal je toevallen. Daarom zal het kind dat geboren wordt, Empacher worden genoemd en zoon van geslacht Pimenov.”

” Maria zei: “De BokiTOR wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.” Daarna liet de engel haar weer alleen.

DE GEBOORTE VAN Het Kerstkind

In die tijd kondigde keizer BokiTOR een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven en laten tellen bij de KNRB. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Hansius over het TOR rijk, Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, bij de vereniging waar hij roeide,

Jozef, afstammeling van het geslacht PIMENOV, ging naar TOR in het rijk van Tillywood aangezien hij daar vandaan kwam, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in de loods bij VIDAR, omdat er voor hem nog geen plaats was bij TOR.

Niet ver daarvandaan brachten roeiers de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kade.
Opeens stond er een engel van de RAC bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.

De engel zei tegen hen: “Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele roeivolk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie Empacher geboren.

Hij is voor jullie het allerhoogste. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen met Empacher Olympisch kunnen dromen en niet langer zult gij Stumpers genoemd worden ! De pasgeborene zal in een wollen doek gewikkeld in een lood liggen.”

En plotseling voegde zich bij de engel een grote roeischare en prees de grote Bokitor met de woorden: “Eer aan BokiTOR van het grote Roei Walhalla en vrede en blikken op aarde voor allen mensen die hij liefheeft.”

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de roeiers tegen elkaar: “Laten we naar TOR gaan om met eigen ogen te zien wat tot ons is gekomen en wat de RAC ons bekend heeft gemaakt.”
Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het roeikind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.

Allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de roeiers opgewonden tegen hen zeiden, maar Maria behield haar kalmte en toonde hen het kind. De roeiers gingen terug, terwijl ze de voorzienigheid loofden en prezen om alles wat hun overkomen was en wat vrede in het rijk van TOR zou brengen.

Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam SWIFT.

Maria was niet onbevlekt ontvangen….


Bft-->m/s

Zoeken

Archief